19 Jun 2023

VITILIGO CAMP

ವಿಶ್ವ tonnu ರೋಗದ ದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ, ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ದಿನಾಂಕ 19 ರಿಂದ 24 ತಾರೀಕಿ ನವರಿಗೆ ಉಚಿತ tonnu  ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಚರ್ಮರೋಗ, ಸೌಂದರ್ಯ  ವಿಭಾಗ ಹಾಗೂ

Read More

  • 1
  • 2